← Alle nieuwsartikelen
april 22, 2022

Persbericht: Deelnemers staan voor de deur bij hun pensioenfonds PFZW op Dag van de Aarde 

Pensioenvergroeners bij PFZW protestestafette 16 februari 2022
Pensioendeelnemers & aangesloten maatschappelijke organisaties roepen op de beleggingen in fossiele brandstoffen te stoppen

Zeist, 22 april – Pensioendeelnemers aangesloten bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) verenigen zich samen met maatschappelijke organisaties in een protestactie op de internationale Dag van de Aarde bij PFZW. De protestactie ‘Too little, too late’ richt zich tegen het besluit dat PFZW in fossiele bedrijven blijft beleggen.

Pensioendeelnemers uit verschillende sectoren komen vrijdag aan het woord om hun pensioenfonds op te roepen andere keuzes te maken. Anne Roosendaal (arts) geeft aan: “Ik help iedere zomer patiënten door warmere en langere hittegolven heen die verergeren door klimaatverandering, terwijl tegelijkertijd mijn pensioengeld het probleem mede verergert. Door te beleggen in bedrijven die klimaatverandering veroorzaken, beleggen ze in het zieker maken van mijn patiënten”.

Het pensioenfonds voor mensen werkzaam in de zorg & welzijnssector belegt ruim 4 miljard in fossiele bedrijven en besloot in februari deze bedrijven nog twee jaar de tijd te geven om aan te tonen dat ze een overtuigende strategie hebben voor een omschakeling van fossiele- naar hernieuwbare energie. De fossiele bedrijven waarin het fonds belegt zijn echter voor ruim 90% afhankelijk van olie,- kolen en gas. Thomas Lamers, pensioendeelnemer vanuit de theatersector schreef al eerder een open brief aan het fonds: “Het is onrealistisch te denken dat fossiele bedrijven tijdig gaan omschakelen omdat hun businesscase op het tegenovergestelde is gestoeld. Daarnaast spreken de uitbreidingsplannen van fossiele bedrijven voor zich.”

Het IPCC-rapport dat in april uitkwam, benadrukt dat financiële stromen moeten verschuiven van fossiele energie naar hernieuwbare energie om binnen de 1,5 graad doelstelling van het Parijsakkoord te kunnen blijven, de grens die als de uiterste veilige grens wordt gezien. Met de huidige koers stevenen we volgens het rapport af op 3,2 graden opwarming. De wetenschappers van IPCC stellen dat er wereldwijd genoeg geld beschikbaar is voor de energietransitie, maar dat de huidige investeringen in schone energie 3 tot 6 keer te laag zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Lieke Weima, als predikant aangesloten bij PFZW, spreekt vrijdag over de wereldwijde groeiende aantallen klimaatslachtoffers. ”Ik preek zondags over naastenliefde als de kern van het geloof, maar intussen draag ik er met mijn pensioenopbouw aan bij dat levens worden verwoest door klimaatverandering. Dat moet anders.”

Met het protest willen pensioendeelnemers en aangesloten organisaties duidelijk maken dat er draagvlak is voor een duurzamer pensioenbeleid. Zij vragen PFZW om het huidige beleid met urgentie te veranderen. Organisaties als Zorg voor Klimaat, Groen Pensioen, Christian Climate Action, Cordaid, Fossielvrij NL, Greenpeace en Extinction Rebellion trekken voor deze actie op met pensioendeelnemers. “Samenwerken zorgt voor de meeste impact. Dat maakt deze actie daarom ook zo sterk.”

 Foto’s van de actie zullen hier beschikbaar komen vanaf 19.00u op 22 april

Noot voor de redactie
Het vreedzame protest vindt plaats bij het hoofdkantoor van PFZW / PGGM in Zeist Noordweg Noord 150 op vrijdag van 16.00-17.00u.  U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Contactpersonen pers:
Laurie Kos, Groen Pensioen, 06 46790619
Lucas Winnips, Extinction Rebellion, 06 41219747
Liset Meddens, Fossielvrij NL, 06 41277905

 

*afbeelding header vanuit een eerdere actie bij PFZW in februari 2022.

← Alle nieuwsartikelen